Privacy policy

Këtu në Live CasinoRank, ne e marrim në konsideratë privatësinë që ju takon kur vizitoni këtë faqe. Të pranojmë se mbledhja e informacionit nga përdoruesit tanë është e rëndësishme, por për të mbrojtur nevojat e një përdoruesi dhe për të siguruar që informacioni personal është i sigurt dhe përdoret siç duhet është një faktor shumë i rëndësishëm edhe për ne.

Në këtë Politikë të Privatësisë, ne synojmë të përshkruajmë metodat që përdor Live CasinoRank për të mbledhur, mirëmbajtur dhe më pas përdorimin e informacionit që ofrohet nga përdoruesit tanë.

Kushdo që viziton dhe përdor faqen e internetit Live CasinoRank e bën këtë duke pranuar se ata janë dakord me kushtet e kushteve të politikës sonë të privatësisë dhe se ne kemi mundësinë të përdorim informacionin në mënyrën që përshkruhet në këtë politikë.

Një përdorues duhet të ndalojë përdorimin e kësaj faqeje nëse ndonjë përdorues nuk pajtohet që informacioni i tij të përdoret në mënyrën e përshkruar në politikën e privatësisë. Live CasinoRank rezervon të drejtën për të ndryshuar politikën tonë të privatësisë në çdo moment. Çdo përdorues që vazhdon të përdorë faqen, qoftë pas njoftimit personal për këto ndryshime ose ndryshimeve të postuara në sajt, do të konsiderohet se i pranon këto ndryshime.

Përdorimi ynë i cookies

Cookies përdoren në këtë sajt. Një cookie është një skedar që vendoset në hard diskun e pajisjes që përdoruesi përdor aksesin në sajt. Kuki përmban informacione që do të përdoren nga përdoruesi rregullisht kur të jetë në këtë sajt. Cookies janë shumë të zakonshme dhe zakonisht përdoren për të ruajtur dhe ruajtur detajet e hyrjes në uebsajt dhe çdo personalizim që një përdorues mund të ketë vendosur në sajt. Live CasinoRank përdor ndonjëherë vetëm cookie për qëllime operacionale të sajtit.

Lexoni më shumë rreth politikave tona të cookie-ve këtu.

Për të ndihmuar me masat tona të sigurisë, çështjet e zgjidhjes së problemeve, detyrat e administrimit dhe analizat statistikore, Live CasinoRank mbledh adresat IP. Adresa IP e një përdoruesi mund të regjistrohet nga serverët tanë nëse ata vizitojnë një faqe interneti të caktuar. Adresa IP përbëhet nga një numër që është unik për pajisjen e një përdoruesi në internet.

Kini kujdes për zonat publike të faqes

Ju lutemi, kini parasysh se çdo informacion që ofrohet nga ndonjë prej përdoruesve të faqes sonë në çdo zonë publike të faqes do të klasifikohet si informacion publik dhe të gjithë përdoruesit duhet të jenë të vetëdijshëm për këtë. Prandaj, rekomandohet që të gjithë përdoruesit të jenë të vetëdijshëm, diskretë dhe të mendojnë me shumë kujdes për zbulimin e çdo detaj ose informacioni personal.

Kini parasysh çdo informacion që është vendosur në një forum, objekt bisede, zonë publike ose tabelë mesazhesh të internetit mund të përdoret dhe merret nga operatorë të palëve të treta.

Rezultati i kësaj mund të jetë që një përdorues të marrë reklama promocionale, informacione ose mesazhe të pakërkuara. Live CasinoRank nuk është në gjendje të ushtrojë ndonjë kontroll të palëve të treta, prandaj kini parasysh se nëse vendosni ndonjë informacion në një zonë publike të faqes sonë, ka një shans që të ekspozoni veten ndaj rrezikut.

Komunikimet

Herë pas here, Live CasinoRank përdor informacionin e kontaktit për t'u ofruar përdoruesve informacion në lidhje me faqen tonë dhe shërbimet e ofruara që janë përdorur ose aksesuar. Nëse një përdorues ka dhënë pëlqimin për t'i kontaktuar ata, mund të ketë herë pas here mesazhe për shërbime të palidhura nga ne.

Live CasinoRank u ofron përdoruesve të heqin dorë nga marrja e mesazheve nga faqja jonë. Mundësia jepet kur i kërkojmë përdoruesit informacion. Një përdorues ka mundësinë të heqë veten nga çdo listë kontakti që i siguron përdoruesit material promovues, megjithëse, ai mund të marrë ende mesazhe të rëndësishme.

Një mesazh i rëndësishëm sqarohet në seksion. Për t'u çregjistruar nga komunikimi me Live CasinoRank përfshihet në çdo komunikim të dërguar nga ne me detaje.

Mund të jetë e nevojshme të merren informacione personale që një përdorues të jetë në gjendje të hyjë në pjesë të zgjedhura të faqes sonë ose të përdorë shërbime të caktuara. Live CasinoRank mund të mbledhë informacion në disa pika, duke përfshirë kur një përdorues regjistrohet, kur një përdorues e ofron vullnetarisht atë, e zbulon atë në një zonë publike të një faqeje ose në çdo komunikim të drejtpërdrejtë me Live CasinoRank.

Informacioni personal mund të përdoret për të ndihmuar në menaxhimin e llogarisë së një përdoruesi, për shërbimet e faturimit ose për të ofruar materiale promovuese.

Agjentë të palëve të treta dhe të jashtme

Në Live CasinoRank, ne do të vërtetojmë informacionin personal që një përdorues na ka dhënë kundrejt bazave të të dhënave përkatëse të palëve të treta. Kur pranojmë termat dhe kushtet, një përdorues na jep pëlqimin e tij për të kryer këto kontrolle. Të gjitha kontrollet, duke përfshirë kontrollet me agjencitë e referencës së kreditit, bëhen për të konfirmuar identitetin dhe nuk do të kenë asnjë ndikim në vlerësimin tuaj të kreditit. Live CasinoRank vepron në përputhje me legjislacionin për mbrojtjen e të dhënave.

Kur ndonjë nga partnerët ose kontraktorët tanë të jashtëm është në gjendje të aksesojë informacionin e një përdoruesi, ata duhet t'u përmbahen politikave të privatësisë që ne i përmbahemi. Faqja jonë ofron lidhje me faqet e palëve të treta dhe nëse një lojtar viziton këto sajte, ai duhet të jetë i vetëdijshëm se politika jonë e privatësisë nuk shtrihet në këto sajte. Një përdorues duhet të kontrollojë politikën individuale të privatësisë së këtyre faqeve për t'u siguruar që ata janë të kënaqur duke përdorur këto sajte.

Live CasinoRank mund të zbulojë të dhënat personale të përdoruesve nëse kërkohet me ligj. Nëse një palë e tretë pretendon se ka shkelur çdo të drejtë të pronësisë intelektuale që ata kanë dhe mund të sigurojë verifikimin e arsyeshëm që ju e keni bërë këtë, ne mund t'ju ofrojmë të dhënat tuaja personale.

Të dhënat personale të përdoruesit mund të transferohen në kompaninë e re nëse Live CasinoRank shitet.

Kini parasysh se çdo informacion i dhënë nga përdoruesit tek ne mund të gjendet dhe më pas të përpunohet jashtë MB. Informacioni mund të përpunohet në çdo vend ku operojnë Live CasinoRank, ose ndonjë filial, agjent ose partner filial.

Patronazhi i një përdoruesi i sajtit siguron pëlqimin e një përdoruesi që ne të transferojmë ose përpunojmë informacionin e një përdoruesi larg nga MB. Live CasinoRank do të ndërmarrë gjithmonë hapa të fortë për të siguruar që informacioni i një përdoruesi është i mbrojtur mirë, duke përfshirë përdorimin e metodave dhe teknologjive të respektuara të sigurisë.

Këtu në Live CasinoRank, ne synojmë të bëjmë gjithçka në fuqinë tonë për të mbajtur të sigurt informacionin e një përdoruesi, megjithëse natyra e internetit është e pamundur të sigurohet që transmetimi të mbahet 100% i sigurt. Do të thotë, ne nuk jemi në gjendje të marrim përgjegjësi ose të mbajmë asnjë përgjegjësi për çdo kalim të informacionit personal që ndodh për shkak të gabimeve të transmetimit, palëve të treta që fitojnë akses nëpërmjet mjeteve të paautorizuara ose ndonjë arsye tjetër mbi të cilën ne nuk kemi kontroll.

Ju gjithashtu keni një rol për të luajtur

Për t'u siguruar që përdoruesit tanë të qëndrojnë të sigurt në internet dhe që informacioni të mbetet i sigurt, përdoruesi ka një rol për të luajtur. Përdoruesit kanë përgjegjësinë për të siguruar që ID dhe fjalëkalimet e tyre të mbeten të sigurta dhe të kujdesen për të siguruar që informacioni të mbetet i sigurt në çdo kohë.

Live CasinoRank ofron gjithashtu mundësinë për të përditësuar, korrigjuar ose hequr pjesë të caktuara të informacionit të një përdoruesi dhe një përdorues është i lirë ta bëjë këtë nëse një përdorues ka shqetësime në lidhje me saktësinë ose atë që zbulohet. Ne rezervojmë të drejtën tonë për të vendosur një tarifë të drejtë për ofrimin e kopjeve të çdo informacioni.

Nëse një përdorues vendos të fshijë informacionin, ai mund të zbulojë se nuk është më në gjendje të aksesojë disa shërbime ose pjesë të sajtit. Nëse kjo ndodh, politika jonë është të mos japim rimbursim. Megjithatë, Live CasinoRank ende mund të mbajë të dhënat personale të përdoruesve në skedarët tanë për të na mundësuar të zgjidhim problemet, t'i japim fund mosmarrëveshjeve, të sigurohemi që marrëveshja jonë e përdoruesit të mbetet në fuqi dhe të sigurohemi që ne jemi në përputhje me të gjitha kërkesat ligjore dhe teknike të funksionimit të faqes sonë.

Kushdo që përdor faqen e internetit Live CasinoRank.com po e bën këtë duke pranuar se ata pajtohen me kushtet e kushteve të politikës sonë të privatësisë dhe se ne kemi mundësinë të përdorim informacionin e një përdoruesi në mënyrën që përshkruhet në këtë politikë.

Nëse ndonjë përdorues nuk pajtohet që informacioni i tij të përdoret në mënyrën e përshkruar në politikën e privatësisë, ai duhet të ndalojë përdorimin e sajtit. Live CasinoRank.com rezervon të drejtën të ndryshojë Politikën tonë të Privatësisë në çdo moment. Çdo përdorues që vazhdon të përdorë faqen, qoftë pas njoftimit personal për këto ndryshime ose ndryshimeve të postuara në sajt, do të konsiderohet se i pranon këto ndryshime.