Detyrat e një shefi të gropës së kazinosë

Lajme

2020-09-25

Menaxhimi i suksesshëm i kazinove varet nga rolet që luan secili punonjës. Një shef grope në kazino është një individ që kontrollon operacionet e dyshemesë së kazinosë. Objektivi është të sigurohet pa probleme lojë operacionet. Gjithashtu, shefat e gropave mbikëqyrin tregtarët, shikojnë për gabime dhe kontrollojnë nëse ndiqen procedurat e duhura. Me kalimin e viteve, puna e shefit të gropës ka evoluar. Fillimisht, një shef grope ishte menaxher i kazinosë; megjithatë, në kohët e fundit, rolet e tyre përfshijnë menaxhimin e përgjithshëm të kazinosë. Si çdo karrierë tjetër, përvoja e kazinosë është thelbësore për të siguruar punën. Më poshtë janë disa aspekte që i përgjigjen pyetjes, "çfarë bëjnë bosët e gropave?"

Detyrat e një shefi të gropës së kazinosë

Trajtoni mosmarrëveshjet e lojtarëve

Me një përzgjedhje të gjerë të kazinove të drejtpërdrejta dhe kazinotë me bazë tokësore, mosmarrëveshjet e lojtarëve janë të përhapura. Kjo ndodh sepse ndonjëherë, mund të ketë gabime të tregtarëve dhe lojtarëve në kazino. Në raste të tilla, shefi i gropës konsiderohet si autoriteti përfundimtar për mosmarrëveshjet ose peticionet. Prandaj, kuptimi i rregulloreve të lojës së tavolinës është thelbësor. Herë pas here, mosmarrëveshjet mund të dalin jashtë kontrollit. Për raste të tilla, shefi i kazinosë mund të kërkojë të dhëna nga menaxheri. Menaxhimi i dyshemesë përfshin gjithashtu trajtimin e çështjeve të tilla si mbikëqyrja, kreditimi, detyrimet e lapsit të kompjuterit dhe mbrojtja e lojërave. Shefi i pit në çdo kazino është i trajnuar për të dalluar dhe trajtuar çështje që janë ende në zhvillim.

Mbikëqyrja e punonjësve

Për t'iu përgjigjur pyetjes "çfarë bëjnë shefat e gropave" mbikëqyrja e punonjësve përfshin monitorimin e serverëve, arkëtarëve, rojeve të sigurisë, tregtarëve dhe punëtorëve të tjerë që operojnë në dyshemenë e kazinosë. Përveç mbikëqyrjes së performancës së punonjësve aktualë, shefat e gropave mund të pushojnë ose të marrin masa disiplinore kundër tyre. Shefi i gropës gjithashtu kërkohet të punësojë dhe trajnojë rekrutët e rinj. Për më tepër, shefi i kazinosë krijon dhe përditëson oraret dhe përgjegjësitë e punës së punonjësve. Në këtë drejtim, detyrat përfshijnë edhe miratimin e kërkesave për ditë sëmundjeje, ndërrime turnesh, pushime ose ditë pushimi personal. Një shef grope në kazino kërkohet gjithashtu të organizojë listat e pagave për të gjithë punonjësit nën mbikëqyrjen e tyre.

Detyrat Administrative

Shumë dokumente karakterizojnë kazinotë me bazë tokësore. Në shumicën e rasteve, shefit të gropës në kazino i kërkohet të mbajë gjurmët e çdo progresi. Shefat e gropave duhet të hartojnë një raport mbi fitimet, humbjet, inventarët dhe kreditë. Dokumentet bëhen kur ndryshojnë tregtarët ose në fund të çdo ndërrimi. Shefi i gropës po mban vazhdimisht një rekord të të ftuarve dhe fitoreve të tavolinës. Gjithashtu, trajtimi i aspekteve të tilla si mashtrimi, numërimi i kartave dhe mashtrimet janë pjesë e përgjegjësive të tyre administrative. Raportet ditore të turneve duhet të përgatiten edhe për menaxherët e turneve. Në çdo kazino, detyrat administrative të çdo shefi grope ose mbikëqyrësi dyshemeje janë standarde.

Një pasqyrë e përgjegjësive të një shefi të gropës së kazinosë

Aktualisht, një shef grope është një nga punët më të kërkuara në kazino. Por çfarë bëjnë shefat e gropave? Mësoni më shumë për detyrat e një shefi grope.

Lajmi i fundit

Ezugi merr licencën e lakmuar të Kazinosë Live në Mbretërinë e Bashkuar
2022-09-05

Ezugi merr licencën e lakmuar të Kazinosë Live në Mbretërinë e Bashkuar

Lajme